Disclaimer
1. Deze disclaimer is van toepassing op alle internetpagina’s van Ikverdiengeldmet.nl inclusief de teksten, afbeeldingen, links, video’s, andere objecten en inclusief de inhoud van producten en diensten die op de website worden aangeboden;

2. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website en de inhoud daarvan zoals onder art. 1 staat omschreven. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3. Je gaat ermee akkoord dat je de gehele inhoud van de website zoals onder art.1 staat omschreven, alleen gebruikt voor positieve doeleinden en nooit met de intentie om anderen te misleiden of materiële of psychische schade te berokkenen.

4. Je gaat ermee akkoord dat er copyrights berusten op de gehele inhoud van de website zoals onder art. 1 staat omschreven. Het zonder toestemming distribueren, doorzenden of verkopen van de inhoud op welke wijze dan ook, is bij wet verboden.

5. Ikverdiengeldmet.nl doet zijn best de inhoud van de website regelmatig te updaten, te verbeteren of aan te vullen. Ondanks dat kan het mogelijk zijn dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Voor de eventuele gevolgen daarvan zijn wij niet aansprakelijk.

6. Ikverdiengeldmet.nl verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg voor de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

7. Ikverdiengeldmet.nl is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of de inhoud daarvan, of met de onmogelijkheid de website of specifieke inhoud daarvan te kunnen raadplegen.

8. Ikverdiengeldmet.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

9. Ikverdiengeldmet.nl is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt nadrukkelijk geen bekrachtiging van die bestanden in.

10. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren op intellectuele rechten, regelgeving betreffende privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord. Je bent altijd zelf verantwoordelijk voor alles wat je naar of vanuit de website verzendt.

11. Je beschermt tegen en vrijwaart Ikverdiengeldmet.nl, zijn vertegenwoordigers en handelspartners van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d., die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of in verband met jouw gebruik van de website en/of jouw inbreuk op een wettelijke regeling of op de rechten van derden.

12. Alle informatie en adviezen in de artikelen van Ikverdiengeldmet.nl zijn gebaseerd op meningen. Dit geldt ook voor alle overige informatie op deze site. Alle content van Ikverdiengeldmet.nl inclusief producten, diensten etc. zijn geen professionele adviezen. Jij bent verantwoordelijk voor je eigen acties en gedrag. Als je twijfels aan onze informatie is het jou verantwoordelijkheid om dit na te vragen of een professional, zoals een doktor, coach, trainer etc.